GDPR

Isave AS – GDPR dokumenter Generelle betingelser Personvern Databehandleravtale   Våre Backuprutiner Backup lagres inntil 12 mnd. All backup data lagres på sikre lokasjoner hos Evry. Backup kan kun gjenskapes av ansatte I Isave (Databaseadministrator), dersom en backupfil kommer på avveie kan denne ikke anvendes av andre enn de som kjenner Administrator brukernavn og password.…