Bestilling av CKE-kort er midlertidig utilgjengelig grunnet nødvendig teknisk vedlikehold.

Det vil igjen åpnes for bestillinger mandag 29. april 2019 kl. 12.00.

Vi beklager evt. ulemper dette måtte medføre.